שוט אשפה חכם

שוט האשפה החכם פותח ע"י חברת מטלגרין במטרה לקדם את מדיניות הפרדת האשפה. במקור, על-פי דרישות המשרד להגנת הסביבה.
הפרדה במקור הינה הפרדתה של הפסולת הביתית לשני זרמים – פסולת פריקה ביולוגית "אורגנית" כגון: מוצרי חלב, קליפות ביצים, שאריות מזון, פירות וירקות, בשר וכו'.
כל יתר סוגי הפסולת הינם פסולת "יבשה" כגון: טיטולים, קופסאות שימורים, שקיות פלסטיק וכו'.
בקצהו התחתון של שוט האשפה יותקן מתקן המשמש להפרדת האשפה, ואשר מיועד לנתב את האשפה האורגנית ואת האשפה היבשה אל תוך כלי אצירת האשפה המתאימים. המתקן עשוי מפלדה ויופעל ע"י מערכת בקרה ופיקוד ראשית בהתאם לסוג האשפה אשר תוכנס אל תוך השוט ע"י המשתמש.

בכל אחת מהדלתות הקומתיות של שוט האשפה במבנה קיים פאנל שליטה קומתי אשר נמצא בכל עת באחד מ-2 המצבים הבאים:

מצב המתנה

מערכת בקרת השוט ממתינה להנחיות – כל הנורות כבויות

מצב הורדת אשפה

לחיצה על אחד מלחצני האשפה מאפשר את פתיחתה של דלת פינוי האשפה והשלכתה

דילוג לתוכן